תרומות

תוכניות התנדבותיות

  • תוכנית ה"אח והאחות"
  • ביקורים
  • מבצע חנוכה
  • מלכה ליום
  • ביקורים חמים" בבית חולים
  • פסק זמן
  • מלווה מלכה