תוכנית ה”אח והאחות”

מתנדבים מוכשרים מיצרים קשר קרוב עם הילד החולה, וכן גם עם האחים שלו או שלה. המתנדב הופך לחלק בלתי נפרד מהמשפחה, ולעתים אף כקרוב משפחה ממש. תוכנית אחות הגדולה/ האח הגדול משאילה יד אוהבת ואוזן קשבת כל פעם לפי הצורך. המתנדבים נשארים בקשר תכוף עם בני הנוער שהוקצה להם, אחים ואחיות גדולים גם משמשים כקשר חיוני בין הילד החולה לארגו חיינו.

 

אפשרויות תרומה


ILS
Please note! Due to the peculiarities of payment confirmation mechanism in PayPal, in order for your donation to be registered on our website, you must click on the "Return to Merchant" (or "Return to [email protected]") link after the payment on the PayPal payment page. Thank you for your understanding.