Slide background

ןאכ ונחנא

םכליבשב

והחזון שלנועברהווהעתידההסטוריה של חיינו

1999

חיינו הוקם בשנת 1999

ושם לו למטרה לסייע לילדים חולי סרטן ולבני משפחותיהם. בחיינו מתייחסים לנושא ילדים חולי סרטן כמכלול: הילדים, בני המשפחה והסביבה הקרובה. חיינו הוא הסניף הישראלי של ארגון “חי-לייפליין” העולמי. חיינו מקיפה בפעילותה את כל התחומים הקשורים למחלת הילד ולהתנהלות בני המשפחה במהלך תקופת האשפוז, השהות בבית, ועד לריפוי

1999

2020

החזון של עמותת חיינו

להקל על סבלם של הילדים החולים ובני משפחותיהם 
"להאבק במחלה עם אהבה"

עמותת חיינו למען ילדים חולי סרטן בישראל פועלת משנת 2000 בשאיפה לעתיד טוב יותר שבו ינצחו כל הילדים את מחלת הסרטן, ובמטרה לשיפור מתמיד באכות חייהם ובקידום אכות הטיפול הרפואי הניתן לילד המחלים

במדינת ישראל  מדי שנה מאובחנים כ-400 ילדים מידי שנה המצטרפים למעגל הילדים החולים. שליחות העמותה במסע המייגע והכואב הזה הוא להקל על כאב הילדים. 

העמותה מחזקת אותם ומעניקה להם כוחות ותעצומות נפש במאבקם ובמסעם האמיץ לחיים

עמותת 'חיינו' פועלת בנחישות למען הילדים ובני משפחותיהם בכל המרכזים הרפואיים ברחבי הארץ, ומהווה חלק בלתי נפרד מהמערך האונקולוגי

ייחוד העמותה בדרך עבודתה באיתור הצרכים בשטח ברמת הפרט והכלל ובהתאמת פרויקטים המספקים מענה הולם, על כל היבטיו, לצורכי הילד ובני משפחתו באמצעות רכזי המשפחות המתנדבים ובנות השירות של העמותה אשר נמצאות במחלקות האונקולוגיות

עמותת 'חיינו' הוקמה על ידי עמותת חי לייפליין שפועלת ב12 סניפים בעולם לילדים חולי סרטן ומתוך הבנתם והיכרותם האישית עם ההתמודדות במחלה, פועלת עבור הילד החולה ובני משפחתו באופנים שונים ומגוונים

תמיכה כספית
חודשית

עמותת חיינו פועלת לתמיכת המשפחות מכל הכיוונים - תמיכה רגשית, טכנית, נפשית, וכספית

מערך רחב
 של מתנדבים

בעמותה קיימים 157 מתנדבים ומתנדבות אשר פועלים בכל רחבי הארץ במהלך כל השנה כולל שבתות וחגים

עמותה מוכרת ברשם בעמותות

עמותת חיינו היא עמותה מוכרת ברשם העמותות
ניתן למצוא פרטים נוספים
באתר גיידסטאר

 עמותה מוכרת
לצורכי מס

 עמותת חיינו מוכרת לצרכי מס
עבור תרומה  תוכלו לקבל  35% החזר מס לפי הקבוע בחוק

?מעוניינים להתנדב 
צרו איתנו קשר והכירו משפחה חמה ואוהבת